1 λεπτά ανάγνωσης
19 Jun
19Jun

 Η εικόνα της εγκατάλειψης μιλάει από μόνη της.  Από την επόμενη μέρα, θα είναι προτεραιότητά μας!