1 λεπτά ανάγνωσης
24 Aug
24Aug

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να παρέχεται προς όλους τους πολίτες. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε κάθε Δημοτική Κοινότητα πρέπει να λειτουργούν Δημοτικά Ιατρεία, στελεχωμένα και εξοπλισμένα επαρκώς, ώστε να είναι και ουσιαστική η συμβολή τους όχι μόνο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ταυτόχρονη αποφυγή της πολύωρης ταλαιπωρίας τους στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, αλλά και στην αποσυμφόρηση των ίδιων των νοσοκομείων από τα περιστατικά που δεν χαρακτηρίζονται ως επείγοντα.